ATH

ATH, yanmayı geciktirici mineraldir. Görünüşü, Beyaz tozdur. 200 derecenin üzerinde ısıtıldığında, Alüminyum Oksit ve 3 mol su açığa çıkardığından, oluşan su, alevin yayılmasını engeller. Alev yayılımının ve dumanın istenmediği, birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Her sektörde farklı tanecik boyutunda ATH kullanımı önerilir.
Yanmaz boyalarda ince formda ATH lar tercih edilirken, Kompozitler ve CTP borularda,maliyetinin daha uygun olması sebebiyle, daha kalın tane boyutuna sahip ATH lar kullanılır.

Leave a Comment