Hammadde seçimi, boyanın nihai özelliklerini büyük ölçüde etkiler. Geniş yelpazedeki uygulamalar , katkı maddelerinin çok farklı özelliklere sahip olmasını gerektirir.
Mey Kimya, boyanın özelliklerini iyileştirmek amacıyla , performans arttıran etkin katkı maddeleri sunar.

WAXLAR
Fonksiyonel Dolgular
Dispersiyon Ajanları
Öğütme Boncukları
Akrilik Reçine
Epoksi Reçineler
Glitters
Solvent Bazlı Bağlayıcılar
Özel Katkılar
Renk Pigmentleri