CAM TOZU ( CAM KUMU )

CAM TOZU NEDİR?
Mey Kimya cam tozu 100% geri dönüşüm camın elenip değirmenlerde un haline getirilmesiyle üretilir. Mey kimya cam tozu ürünün mekanik özelliklerini iyileştirmesinin yanında hammaddeye kıyasla çok daha ekonomik olduğundan hem güçlendirici hem de bir katkı maddesidir.

CAM TOZU KULLANIM ALANLARI
Cam tozu kompozit, beton, plastik, seramik, yalıtım, epoksi, yapıştırıcı, abrasiv sanayii gibi farklı birçok sektörde kalite arttırma ve/veya maliyet düşürme amacıyla kullanılmaktadır. Farklı birçok sektörde kalite arttırma ve/veya maliyet düşürme amacıyla tercih edilmektedir. Cam tozunun etkin bir şekilde kullanılması için tane boyutu büyük önem taşımaktadır bu doğrultuda doğru elek kullanımı çok önemlidir.

CAM TOZU BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

-BETON
Cam tozu hakkında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu ürünün betonda kullanılabilirliği ile alakalıdır. Yapılan çalışmalarda cam tozunun Ultra Yüksek Performanslı Beton (UHPC) ve Polimer Beton’daki faydaları sıralanmış ve cam tozunun betonun basınç, çekme, bükülme dayanımlarını azalttığı bunun yanında alkali silika reaksiyonuna karşı olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.

-PLASTİK
Mühendislik plastiklerinin hemen hepsinde kullanılabilen cam tozu, kalınlığı 3 mm ve üstündeki ürünlerde kullanılabilmektedir. Cam tozunu diğer katkı malzemelerinden ayıran en büyük özelliklerden biri, fiyatı hammaddeden daha ekonomik olduğundan maliyeti azaltırken kalsit gibi kaliteyi düşürmemesi ve malzemenin mekanik özelliklerini arttırmasıdır.

-EPOKSİ
Epoksi, cam tozunun kullanım alanları arasına nispeten yeni katılan bir üründür. Yapılan farklı çalışmalar cam tozunun epiksinin çekme, soyulma ve esneme dayanımını gibi mekanik özelliklerini arttırdığını göstermiş ayrıca ürünün yapışkanlığını ve termostabilitesini olumlu yönde etkilendiğini ortaya koymuştur.

-KOMPOZİT VE YALITIM
Cam tozu, kompozit ürünlerde ve yalıtım malzemelerinde ürünün kalitesini arttırma ve maliyetini düşürme amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan yeni çalışmalar sonucunda cam tozundan ısı ve ses yalıtımı için köpük cam üretilmiştir.

– CAM KÜRECİKLERİ
Cam küreciği uygulanan yol çizgi boyasının tamamlayıcı ürünüdür. Gece görünürlüğünün sağlanabilmesi için hem üretim prosesinde boyanın içerisine katılan cam küreciklerinin hem de uygulama sırasında, boya kurumadan önce üzerine serpilen cam küreciklerinin doğrudan etkisi vardır. Uygulanan boyaya göre cam küreciğinin üzerindeki kaplama farklılıklar gösterebilmektedir. Cam küreciğinin yuvarlaklık ve parlaklık oranı ışığı tekrar yansıtma gücünü ve trafik güvenliğini artırmaktadır.

MEY KİMYA

Leave a Comment