-Cildi çok iyi yumuşatan ve yüksek kayganlık sağlayan dağıtıcı ve çözücüdür.