Hidrojen ile muamele edilmiş veya reaksiyona girmiş basit geçmiş zaman ve hidrojenat geçmiş zaman ortacı; özellikle doymamış bir yağdan {a} hidrojen ile birleşmiş hidrojenin birleşiminden elde edilen doymuş bir yağın tarif edilmesidir.

bir şeyi hidrojenle tedavi etmek veya bir şeye tepki vermek; özellikle doymamış bir yağı hidrojen ile bir nikel katalizörü varlığında reaksiyona sokarak daha sert bir doymuş yağ üretmek için doymamış bir organik bileşik molekülüne hidrojen eklemek için hidrojenle birleştirin veya işlemden geçirin veya hidrojenle maruz bırakın.