Oktil palmitat, palmitik asidin karboksi grubunun oktan-1-ol hidroksi grubu ile biçimsel olarak yoğunlaşmasından kaynaklanan bir palmitat esterdir. Bakteriyel bir metabolit görevi görür, Bir heksadekanoat ester ve bir mum esterdir, Bir oktan-1-ol’den türemiştir. Oktil palmitat, türetilen yağ asidi esteridir, genellikle kozmetik formülasyonlarda kullanılır.
OKTİL PALMİTAT-3 OKTİL PALMİTAT-6
OKTİL PALMİTAT-11 OKTİL PALMİTAT-15